Dashwood

Ať pořád vládne ta pravá kamarádská atmosféra

Na Úvod

Není tomu tak dlouho, co jsem jednoho odpoledne poseděl s několika kamarádkami a kamarády a povídali jsme si o ledačems. Až přišla řeč na naší osadu a jak to bylo dřív, kdo do osady přišel, chatu postavil nebo koupil, kdo odešel, co se stalo a nestalo, jaké byly vůbec počátky osady a jak se na osadě žilo. Dlužno podotknout, že ti, se kterými jsem o věcech osadních mluvil byli nejen středního věku a něco již o osadě od svých otců nebo dědů slyšeli, ale i ti ještě hodně mladí. Byl jsem potěšen, že Kocába a osada se stávají pojmy i pro některé z nejmladší generace. Měl jsem pocit, že věci je zajímají, že povětšinou ke Kocábě mají stejně jako já vřelý vztah a že v tomto směru si máme co říci.

Byl jsem překvapen výzvou, že by stálo za to, abych to co vím a znám zaznamenal. Zkusil jsem to a po napsání prvních několika stránek zjistil, že by snad mohlo vzniknout něco i pro mladší a hodně mladou generaci, co by připomínalo život na osadě v dávné i nedávné minulosti a mnohým z nich i připomnělo mladá léta jejich rodičů a prarodičů, z nichž mnozí odešli tam, odkud již není návratu.

Nedělám si pražádné iluze, že světlo světa spatřilo literární dílo. Poznal jsem však, že teprve s přibývajícím věkem člověk začíná si uvědomovat nádheru přírody, kterou okolí osady a Kocába oplývají. Jak úžasné jsou skály, jak krásné jsou mohutné borovice a vůbec vše kolem nás.

Poprvé jsem byl přiveden na osadu koncem roku 1945 ve svých osmi létech věku a dovoluji si tudíž tvrdit, že ještě stále dost pomatuji a o dění v osadě ledacos znám. Starší věkem než jsem já v osadě jsou. Ale k těm, co osadu a údolí Kocáby znají déle a obvykle již jen v letním období v osadě pobývají patří Marta Blochová a Růžena Brindová.

Ctíme osadní zelenou vlajku s bílým pruhem táhnoucím se středem, javorovým listem uprostřed a nápisem v kruhu T.O. Dashwood – Hadí řeka. Ta před léty nahradila starší vlajku zelenobílou s bůvolí hlavou v děleném poli. Máme i letitý osadní totem, četné dokumenty a relikvie písemné i věcné, upomínající na minulost osady.

TCO Dashwood, sepsal Vladimír Havelka

 
Snad se všem tyto stránky líbí a všem děkuji za návštěvu :-)