Dashwood

Ať pořád vládne ta pravá kamarádská atmosféra

Okolí

O Bratřínovu

V roce 2000 oslavila obec Bratřínov 900 let svého trvání. Pověst o založení Bratřínova říká, že před dávnými časy přišli do míst, kde dnes obec stojí dva bratři, kteří hledali nové sídlo. V lesní rokli nalezli vydatný pramen vody, podmínku dobrého osídlení. Proto se rozhodli, že v těchto místech založí nový domov. Úmysl také skutečně provedli a tak vznikla nová osada – vesnička, která podle svých zakladatelů, bratří,byla pojmenována Bratřínov.

I když bratřínovské hradiště bylo osídleno zřejmě dříve, první zmínky v kronikách jsou z roku 1100. V Bratřínově samotném i v jeho okolí se všude dobývalo zlato, ať dolováním nebo rýžováním. Po této činnosti zůstalo v kraji mnoho jam a rýh. Od nich jsou odvozeny i některé současné názvy – V jamách, V kopaninách, V dolech, Suchý důl. Největší naleziště bylo na Kocábě v oblasti osady Havran. Zde je pamětní deska věnovaná „poslednímu zlatokopu v Čechách“.

Jak šel čas, vystřídaly se v Bratřínově doby zlé i doby lepší. Doby husitské přinesly Bratřínovu několikerou změnu pána a velké represe selského lidu. V období po třicetileté válce, která skončila v roce 1648 byla i naše krajina pustošena všemi druhy táhnoucích vojáků.

Zajímavá je zmínka z kroniky z roku 1663 o tom, že ve zdejších lesích žili vlci.

V době řádění moru okolo roku 1680 nebyla ušetřena ani naše obec. V Čechách zemřelo na mor 100 000 lidí, což byl každý desátý člověk. Téměř ke konci 17. století postihla náš kraj další katastrofa. Přiletěly kobylky, které sežraly vše. Jak říká kronikář :..…“když na ně zvonili, zvedly se tak jako když prší nebo padá sníh, chřestily a pískaly, že z nich šel strach. Letěly k řekám, kde se rozložily a bylo jich od Bratřínova po Sedlčany až do Starého Knína.“

Nejhorší doba roboty a poddanství nastala pro náš lid v 18. století. V tomto století postihla zem také velká neúroda a způsobila v zemi ukrutnou bídu.

Stavba nové kapličky v Bratřínově byla provedena v roce 1846, nestojí však již na místě kapličky původní.

Dne 27.září 1865 byl Bratřínov postižen velkým neštěstím. Vypukl zde požár a v plamenech lehlo 8 statků a 7 domů se stájemi a stodolami, neboť všechna stavení byla dřevěná.

Není bez zajímavosti, že v lese Děšina mezi Bratřínovem a Čisovicemi stávala před pěti stoletími ves Malá Kdyčina. Je připomínána před válkami husitskými, kdy v roce 1409 patřila spolu s okolními vsi Janovi z Lestkova. Další zpráva o Malé Kdyčině je z roku 1509, kdy se připomíná jako ves pustá, lesem zarostlá. Poslední zápis o vsi v deskách zemských je z roku 1595.

TCO Dashwood, sepsal Vladimír Havelka

Žádné komentáře
 
Snad se všem tyto stránky líbí a všem děkuji za návštěvu :-)