Dashwood

Ať pořád vládne ta pravá kamarádská atmosféra

Okolí

O Štěchvicích

Jméno obec dostala asi po některém z prvních osadníků – Štěchovi. První zmínky o Štěchovicích uvádí bula Přemysla Otakara I. z roku 1205. Další zpráva je z roku 1209, kdy obec patřila kláštěru v Plasích, později se o Štěchovice dělily kláštery Ostrovský, Zbraslavský i Strahovský. Ve středověku se Štěchovice a jejich okolí proslavily těžbou zlata. Obec má ve svém znaku hornický mlátek a želízko a nápis Hor Zlatich. Hornická sláva pominula a obyvatelé získávali svojí obživu prací kolem řeky, v hrnčířství a keramické výrobě. V údolí Kocáby byly od roku 1775 továrny na střelný prach, při Kocábě bylo 12 mlýnů. Existovaly přibližně do poloviny devatenáctého století.

První parník z Prahy připlul do Štěchovic v roce 1865.

Zní to neuvěřitelně, ale poprvé ve svém životě jsem vstoupil do Štěchovic v červnu roku 1944. Byl jsem prvňák a před ukončením školního roku, jak ostatně bývá dobrým zvykem dodnes, jela i naše třída holešovické chlapecké obecné školy na výlet. Ve vzpomínkách mi přece jen něco utkvělo. Cesta parníkem, uchvátil mě most přes řeku, neuchvátil výstup v úmorném vedru na kopec, kde v té době byly prováděny výkopy pro budoucí vodní nádrž.

Po roce 1945, kdy otec koupil na Kocábě chatu byly návštěvy Štěchovic stále častější až takřka pravidelné. Poprvé pěšky do Štěchovic jsme se vydali s rodinou Jonáků. Na Havranu jsme Kocábu přešli po lávce a pozdravili Zlatokopa, postávajícího v horních dveřích svého příbytku. Hospodu U Suché na Louisianě jsme jen minuli. Polovina cesty byla Ádou Jonákem pro zmatení pocestných ohlášena za Majákem. Tam kde pramen při úpatí svahu poblíž chalupy Růžičků byl podchycen a vyveden trubkou jsme se napili a osvěžili. Dnes je to zničené a ani bych se toho, co tam od Masečína teče, nenapil. Došli jsme k prvním příbytkům na okraji Štěchovic. Tehdy nebyl ještě mostek pod Kansasem přes potůček, přicházející roklí od Masečína. Existovala však kovárna, kde postávali koně a měli jsme možnost pozorovat dovednost mistra kováře. Nedaleko za kovárnou v místech jezu odbočoval z Kocáby podél cesty náhon ke mlýnu.

Štěchovice se postupně významně měnily. V prvních poválečných létech hlavní silnice vedla středem obce. Proti Obecnímu úřadu – tehdy Místnímu národnímu výboru – a poště byla prodejna Jednoty. Nad poštou a MNV restaurace U Vrňáků, na kopečku mlékárna, pod kopečkem řezník, drogerie a cukrárna. Nedaleko přístaviště parníků byla restaurace U parolodi, za řekou hospoda U Richtrů. Při Vltavě v jejím zálivu bývaly loděnice, o něco dál pila firmy Baťa. V pozdějších létech vzniklo v místech dnešního letního kina velice pěkné koupaliště. Po čase bazén popraskal a koupaliště bylo zlikvidováno.

TCO Dashwood, sepsal Vladimír Havelka

Poslední komentáře
08.06.2012 12:03:20: i mirielle somewhat surprised wit my middle of the sem check end result pertaining to theatre...goin...
 
Snad se všem tyto stránky líbí a všem děkuji za návštěvu :-)