Dashwood

Ať pořád vládne ta pravá kamarádská atmosféra

Okolí

Pár slov o osadě Lousianě

Osada Louisiana na řece Kocábě ("Hadí řeka") byla založena v roce 1930.  První chatu postavili Franta Petrus s Čendou Šlehofrem.

Cestou proti toku řeky Kocáby po obnovené asfaltové cestě dojdete po 3 kilometrech na první z řady osad, které se rozprostírají na březích řeky Kocáby a to na osadu Maják. Nejprve spatříte louku s osadní chatou a poté dvě antuková hřiště, která tvoří přirozený střed dění na osadě. Po dalších 300 metrech dorazíte na hranice osady Louisiana. Dva antukové kurty a osadní chata po pravé straně dávají najevo, že jste překročili hranice osady Louisiana.

Zajímavý až exotický je vznik jména osady. Roku 1929 se hrála v pražském Varieté černošská revue Louisiana. Franta Petrus pozval tři svižné čokoládové tanečnice na osadu – a název byl na světě. Prvním šerifem byl Vašek Bräuer. Zpočátku byla osada takzvaně pistolnická, ale později se zde ujal rekreační sport, a to hlavně volejbal. Osada vyhrála první mistrovství Hadí řeky. Aby bylo kde turnaje pořádat, vybudovala osada po povodni 1981 na bývalém smetišti svépomocně sportovní areál s klubovnou. Roku 1992 byla osada svépomocně elektrifikována. V současnosti má osada 100 chat.

Zdroj: www.stechovice.info/pages/osady.htm

Žádné komentáře
 
Snad se všem tyto stránky líbí a všem děkuji za návštěvu :-)