Dashwood

Ať pořád vládne ta pravá kamarádská atmosféra

Trochu z historie

Cesta do údolí

Přístupové cesty do údolí v dobách po roce 1945 sloužily jen koňským povozům zejména při sekání a sklízení sena. Nebyly udržované a tak nebyly sjízdné po většinu roku ani pro auta. Z osadníků vlastnili auto jen Olda Šmejda a Přemysl Horký. Do údolí však sjížděli jen v letním období a pokud bylo sucho. Jinak svá auta nechávali v Bojanovicích a do údolí docházeli pěšky.

Slušně sjízdná občasně bývala cesta od Masečína přes Majorku na Rewaston, přes brody už to tehdy obvykle nešlo. Cesta z Bratřínova nebyla přes Askalonu, ale kolem hospody u Kropáčků, tam přes brod, dále lesem za chatami, znovu přes brod a kolem mlýna na osadu. Průjezdnost byla velmi omezená zejména vzhledem ke dvěma brodům a mokřinám u mlýna. Je pozoruhodné, že úsek pod Bratřínovem od lomu k výjezdu do údolí býval místy vydlážděn plochými kameny. V prvých poválečných letech však dláždění již bylo zdevastované. Místy ale ještě dnes jsou patrné jeho zbytky. Na Askaloně podél současné cesty byly louky udržované, pravidelně kosené. Současnou cestu přes Askalonu vytvořilo po svém ustavení tehdejší JZD, ale využívána zprvu mohla být jen občasně.

Z Bojanovic do údolí vedou dvě cesty. Přes výstižně nazývaný Kameňák, ústící na Rewastonu, kdysi byla cesta sjízdná koňskými povozy, dnes je zdevastovaná a obtížně schůdná. Druhá cesta tak zvaným Pozvolňákem nebo jinak Mírňákem bývala sjízdná pro osobní auta jen v době sucha. Také jsem tudy několikrát jel a zapadl do bahna v zátočině, kde svah od Bojanovic přechází v rovinku. Občasně byla opravovaná zemědělci, ale také i chataři. Obvykle stačil prudký liják nebo po zimě prudká obleva a bylo po sjízdnosti. Dnes tato cesta pro auta sjízdná není, zarostla trním a je místy i obtížně schůdná.

V současnosti v době dešťů nebo při oblevě cesta autem do údolí není nic moc. Na druhou stranu neprůjezdnost údolí přes naší osadu má výhodu v tom, že automobilový provoz přes čtyři brody ve směru do Štěchovic je závislý na stavu vody v Kocábě a dobré znalosti přejezdu i ostatního terénu.

TCO Dashwood, sepsal Vladimír Havelka

Žádné komentáře
 
Snad se všem tyto stránky líbí a všem děkuji za návštěvu :-)