Dashwood

Ať pořád vládne ta pravá kamarádská atmosféra

Trochu z historie

Jak se povolovaly oslavy osadních výročí a táboráky

Do roku 1987 pořádání oslav a táboráků bylo vázáno povolením příslušného Místního národního výboru. Bylo to docela složité, musel být uveden pořadatel, doba konání, ukončení, program, názvy písní, kdo zabezpečí požární bezpečnost. Povolení buď bylo MNV odsouhlaseno nebo upraveno a o akci informována tehdejší VB.

Díky dobrým vztahům s Bojanovicemi, kdy na oplátku se ledacos pro obec zajišťovalo, někteří osadníci hráli za Bojanovice fotbal, nebo jsme nepřímo fiktivním vykazováním brigádnických hodin na zvelebování osady a jejího okolí pomáhali obci v soutěži O vzornou obec okresu. Občasně na naše akce v údolí přišel i někdo z obce.

Jen jednou a to v roce 1977 jsme povolení ke konání potlachu nedostali. Při taneční zábavě v restauraci v Bojanovicích třeskl výstřel na tanečním parketu, jedna z tanečnic byla zasažena do nohy slepým nábojem vystřeleným z pistole. Byli jsme u toho. Po podání žádosti o konat potlach přišlo vyrozumění od kulturní komise MNV. Vzhledem k událostem na zábavě v zimě toho roku se žádost ke konání táboráku při 50. výročí založení osady zamítá. Stejně jsme to tenkrát nějak obešli.

TCO Dashwood, sepsal Vladimír Havelka

Žádné komentáře
 
Snad se všem tyto stránky líbí a všem děkuji za návštěvu :-)