Dashwood

Ať pořád vládne ta pravá kamarádská atmosféra

Trochu z historie

Naše studny

Jak to bylo se zásobováním vodou v prvním desetiletí existence osady, o tom se jednou krátce zmínil Swenny Krupička. Voda se brala přímo z Kocáby, v létě nebo při zakalení toku po deštích se chodilo až na Rewaston, kde při ústí rokle do Kocáby nad bývalou restaurací u Kyptů bývala jímka nebo studánka. Jiná studánka byla při cestě od mlýna směrem k Askaloně nedaleko chaty Pacinů.

V roce 1940 při stavbě původní chaty Albertem byla vykopaná studna 7 m hluboká. Když v roce 1945 Havelkovi koupili chatu od Alberta, byl na studni dřevěný poklop a rumpál. Na lanku byl uvázán kbelík s postraním závažím, kterým se voda vytahovala. V těch časech chodili pro vodu do studny všichni chataři a to asi až do počátku padesátých let. S rostoucím počtem chat voda již nestačila a tak byla vykopána studna osadní při ústí úvozu do údolí, sloužící dodnes. Ve stejném období nebo postupně vznikaly studny další, nejdříve kopané u Šmejdů, u Blochů, Pošvů u Jonáků, o nějakou desítku let později se zřizovaly studny vrtané.

Vrtané studny v našem území jako zdroje pitné vody neuspokojují. Nedostatečná bývá vydatnost a zejména kvalita vody. Z přibližně desítky vrtaných studní zřízených v areálu osady snad žádná nesplňuje kriteria stanovená pro pitnou vodu a i jejich kapacita většinou je nedostačující, o chuti ani nemluvě..

Příčina špatné kvaliy je způsobena přítomností sirníku železa v hornině. Ten zvětrává i pod vodou a uvolňuje se železo, zbarvující vodu rezavě a černě. Na vodě na povrchu v kbelíku se záhy objevuje opalizující povlak. Současně je voda místy bohatá i na sloučeniny vápníku, což se projevuje vznikem bílého povlaku v nádobách po vaření vody. Sloučeniny vápníku na kvalitu a chuť vody podstatný význam nemají.

TCO Dashwood, sepsal Vladimír Havelka

Žádné komentáře
 
Snad se všem tyto stránky líbí a všem děkuji za návštěvu :-)