Dashwood

Ať pořád vládne ta pravá kamarádská atmosféra

Trochu z historie

O nakupování

Při cestách do chaty na sobotu a neděli se potravin vozilo tak akorát. V létě o prázdninách, kdy chaty byly skoro všechny trvale obsazeny ženami v domácnosti a dětmi, chodilo se na nákupy do Bojanovic. Tam byl obchod družstva Bratrství, další byl součástí hospody u Lišků, kde v krámku vládla paní Lišková a třetí v dolní části Bojanovic u Kohoutů. Pokud se měl vykonat větší nákup, jezdilo se na kole do Štěchovic. Ledničky nebyly, žádné velké zásoby potravin rychle podléhajících zkáze se nepěstovaly.

Do Štěchovic jsme zejména my trochu odrůstající jezdívali rádi. Cestou bylo mnoho zajímavého, pozdravili jsme Zlatokopa, získávali přehled o děvčatech, u paní Soumarové ve Štěchovicích v trafice si koupily Vpřed nebo Junáka a pokud bylo za co, koupili jsme si zmrzlinu a ještě stihli se jít vykoupat.

Naše mámy o prázdninách si vytvořily zajímavou organizaci nákupů. Aby bylo denně čerstvé mléko, chleba nebo pečivo, byly vytvořeny nákupní trojky a mámy se vystřídaly v cestách do Bojanovic s tím, že nakupující brala nákup pro ostatní. Dost dlouho s obměnami tento systém fungoval.

Teprve později, asi v létech 1965 až 1970 byl otevřen krámek v Bratřínově a v Bojanovicích prodejna Bratrství ve statku u Vodičků, tam co je dodnes. Ostatní prodejny v Bojanovicích zanikly.

S nástupem motorizace kolem roku 1960 problémy s nákupy pominuly, instalovali jsme ledničky a začal blahobytný život.

TCO Dashwood, sepsal Vladimír Havelka

Žádné komentáře
 
Snad se všem tyto stránky líbí a všem děkuji za návštěvu :-)