Dashwood

Ať pořád vládne ta pravá kamarádská atmosféra

Trochu z historie

O původu jména osady

Název Dashwood sám je nepochybně složenina. V každém anglicko-českém slovníku je „wood“ les, dřevo. Pro výraz „dash“ je výklad mnohoznačný, v některém anglicko-českém slovníku jsou uvedeny až tři desítky možných významů nebo spojení, v americké angličtině „dash“ znamená sprint.

Anglickému nebo americkému původu názvu odpovídá jen Dashwood. Správnost používat „Dashwood“ podporuje i skutečnost, že v Kanadě existuje menší městečko, které se jmenuje Dashwood. Viděli jsme fotografii, kterou pořídili při návštěvě Kanady Novákovi z naší osady, a to informační tabuli u silnice a tam nápis Dashwood. Kdo četl od E.T.Setona „Úsvit na Cedrové hoře“ tak si vzpomene, že tam je uváděno jméno jaké má i naše osada.

Někdy používané Daschwood připomíná cosi z německého jazyka, kde „dach“ je střecha, avšak „dasch“, natož „wood“ němčina nezná. Nelze dnes doložit, odkud první osadníci jméno pro osadu přijali. Možná právě od Setona. Se správným přepisem si naši předchůdci hlavu nedělali a asi i pod vlivem tehdy častějšího užívání německého jazyka občas jméno zkomolili. A tak na některých chatách se do třetice možností objevuje nebo objevoval i Dachwood.

V poslední době se podařilo zjistit podrobnější informace o městečku Dashwood. Leží v kanadské provincii Ontario asi 200 km jihozápadně od Toronta při břehu Huronského jezera. Původně se kolonie jmenovala Friedsburg, patrně v souvislosti s kolonizací přistěhovalci německého původu. Na počest Sira Francese Dashwooda, žijícího v 18.století byl koncem 19. století Friedsburg přejmenován na anglicky znějící Dashwood.

Proslulý osadník a zakladatel osady Václav Krupička – Swenny byl vlastníkem jednoho předválečného časopisu, ve kterém byla vyobrazena Lady Dashwood. List oné tiskoviny s podobiznou jsem viděl a stačil okopírovat.

Swenny pravil, že podle časopisu lady Mary Ann Dashwoodová žila v létech 1843 – 1923. Pocházela ze znamenitého starého anglického šlechtického rodu, jehož rodinné sídlo bylo v hrabství devonském. Historické prameny uvádějí, že k jejím předkům patřil církevní hodnostář, první biskup Thomas Becket, úkladně zavražděný. Od útlého mládí byla vychovávána v duchu starých anglických šlechtických zvyklostí. Již jako dívka vynikala nebývalou odvahou, statečností i půvabem. Osud ji zavál posléze do Severní Ameriky. V době zlaté horečky přešla nebezpečný Chilkootský průsmyk, aby po mnohých útrapách navštívila Klondike City a strávila několik měsíců ve společnosti zlatokopů.

Její původ a osudy první osadníky a naše předchůdce vzrušovaly natolik, že na její počest nazvali naší osadu Dashwood.

O pravdivosti této Swennyho výpovědi však nejsem úplně přesvědčen.

Věřme však, že nepochybně nad osadou bdí dobrý duch naší patronky, vznešené Mary Ann Dashwoodové.

TCO Dashwood, sepsal Vladimír Havelka

Žádné komentáře
 
Snad se všem tyto stránky líbí a všem děkuji za návštěvu :-)