Dashwood

Ať pořád vládne ta pravá kamarádská atmosféra

Trochu z historie

Pole, lesy, vody

Velmi se změnil povrch území v okolí naší osady. V roce 1945 a několika letech následných byla obdělávaná pole namnoze tam, kde dnes jsou lesní porosty nebo půda leží ladem. Obdělávané pole bylo mezi cestou do Bojanovic při bývalém smeťáku a chatami nad Pošvovou loukou. Tam bývalo brambořiště. Stejné pole bylo vlevo od téže cesty ve svahu až k prudké zátočině. Habrový porost byl jen od smeťáku směrem k chatě Tapina a ve svahu od cesty do Bratřínova směrem ke Kocábě. Obděláváno bylo pole nad Mužíkem, Rattayem, Křepelou a krátce po roce 1945 i v místech, kde jsou chaty Vládi Soukupa a Jarmily Hrubantové – Janouškové.

Ve svazích nad Kocábou zhruba proti chatě Jardy Hosmana byly vysázeny ve třech pruzích smrky. Dnes jsou to jen zbytky z výsadby, smrky dorůstaly a při mnohých chatách lze zjistit, jaký užitek poskytly. Je skutečností, že lesu ve svahu nad Kocábou vlastník nebo správce lesa žádnou péči nevěnuje a tak nebýt osadníků a potřeby paliva, mohly by být stráně pomalu vyhlášeny za přírodní rezervaci nebo prales.

Na starých fotografiích je vidět, jak prostor osady a její okolí zarostl keřovou a stromovou vegetací. To ve svém důsledku zvyšuje místy zamokření území. Ať se nám zdá být oprávněné nebo neoprávněné tvrzení, že ta voda v Kocábě je studenější než před lety je pravdou, že husté stromové porosty kolem celého toku Kocáby brání přirozenému prohřívání vody. Přerostlé topoly vysázené před 40 – 50 léty podél Kocáby jakoby do údolí nepatřily.

A pro úplnost ještě pár čísel u výškách terénu v okolí osady. Odvozením z mapových podkladů vychází střední nadmořská výška povrchu terénu v údolí 238 m. První skalní stupeň nad údolím není rovinný, výška se pohybuje od 280 do 290 m, je tedy asi 40 - 50 m nad Kocábou. Hlavní hřeben se dvěma vrcholy Havranu má výšky 365 a 385 m. Je zhruba 130 až 150 m nad Kocábou. Spád Kocáby v trase od naší osady do Štěchovic je zhruba 40 m.

TCO Dashwood, sepsal Vladimír Havelka

Žádné komentáře
 
Snad se všem tyto stránky líbí a všem děkuji za návštěvu :-)