Dashwood

Ať pořád vládne ta pravá kamarádská atmosféra

Trochu z historie

Rozrůstání osady, rodové a jiné návaznosti

Z dobové fotografie lze vyčíst, že v roce 1942 v obvodu osady 14 chat. Podle dřívějších a současných vlastníků v Klínu to byl srub Pošvů, chata Prošků, Tahiti (dnes Honza Pošva), kostelník Jan Hrubant (Rattayová). Na kopečku Albert (Havelka), u Kocáby Ludva Bloch, chata Repos Jonáků (Kodetovi), Věra Melicharová (Malá), chata Hana Vlasty Benákové (Nováků), Zvolánek, Merina Schnapková (Venulejová), Krupička (Hlavsa ml.), Horký (Osvald a Beneš), Prouzek (Benda) a chata starý Ogden Šmejdů (Jančar).

Mnoho se neví o tom, že na osadě jsou v podstatě rodové nebo příbuzenské klany.

V předválečné době na Rewaston jezdil Pepa Žák. Ten dovedl na Kocábu svého švagra Ádu Jonáka (děda bratří Kodetů). Matka Pepi Žáka a Emy Jonákové bydlela v Holešovicích v Rajské ulici, ve stejném domě bydleli Štychovi. Mladý Áda Jonák se kamarádil při návštěvě babičky s Milanem Štychem. A tak se stalo, že časem Štychovi postavili chatu, kterou později prodali Pospíšilům a ti dále Jardovi Staňkovi. Štychová byla sestrou Marie Střelkové a tetou Zdeňka Střelky. A se Zdeňkem přišly na osadu jeho sestry Marie Černá a Jiřina Cejzlarová, později i jeho příbuzný Mirek Střelka, který postavil chatu, kterou má dne Zdeněk Kalát. Dcera Marie Černé Alena odkoupila chatu po Josefu Jiroušovi, dcera Jiřiny Cejzlarové Ivana byla manželkou Ivana Křepely, který postavil vlastní chatu. Ivan přivedl na Kocábu svoji sestru a rodinu Němcovu. To je jedna větev, táhnoucí se od Josefa Žáka.

Druhá větev je krátká, týká se jen dcery Pepi Žáka Evy, později Hříbkové, dnes Krausové a její dcery Hanky Houskové.

Třetí větev začíná opět od Žáka a jeho synovce Ády Jonáka ml., který přivedl svého kamaráda Mirka Bočka. Ten chatu postavenou vedle Kodetů prodal paní Kůrové, bývalé primabalerině z Národního divadla a ta dále dolním Soukupům.

Neméně zajímavá je větev od Ludvy Blocha. Chaty postavily jeho sestry Růžena Brindová a Ema Šiklová se svými manžely. Spojen s Blochů je přes starou paní Blochovou Karel Prášek. Jeho táta, rovněž Karel, při vojákování v Plzni si namluvil Marii, která byla v příbuzenském vztahu s plzeňskou větví Blochů. Karel Prášek s kamarádem z práce Mílou Krejsou postavili dvojchatu, dnes patřící Pavlovi Staňkovi a Tykalům.

Míla Krejsa potom postavil vlastní chatu ve skále nad Kocábou. Chatu krátce vlastnil Ota Kovanda, dnes paní Burkeová.

Bez rodinných vztahů je příchod Josefa Kratochvíla, který býval zaměstnán spolu s Ludvou Blochem. S ním přichází i tehdy mladý Ota. Ten měl kamaráda Karla Hlavsu, který později postavil vlastní chatu. Jeho syn, rovněž Karel, má dnes chatu Švehlových. Chata stojí v místě, kde původně byla chata Václava Krupičky – Swennyho. Manželka Oty Kratochvíla Zdena potom přivedla na osadu sestru Marii Kepkovou a Jirku Kepku.

Jiná návaznost pochází od Zvolánků. Pepa Zvolánek má po rodičích jednu z nejstarších chat na osadě, ke které je přistavěna další rodová chata, užívaná Milanem Veseckým a jeho rodinou. Zvolánkovi bydleli na Letné v Haškově ulici. V témž domě bydleli Železníků. A spolupracovníkem Františka Železníka na ministerstvu byl Zdeněk Dostál, otec Jáji Duškové a Evy Chalupecké. A tím se i navazuje na Evinu dceru Alenu a jejího manžela Aleše Gabriše.

Jednu z prvních chat vlastnila Merina Schnapková. Chatu dnes má paní Venulejová.

Áda Jonák přivedl do údolí Tondu Havelku, který koupil chatu po Josefu Albertovi. Chata v roce 1946 vyhořela, ale v témž roce byla znovu postavena. Zanedlouho se objevuje bratr Tondy Standa, který postavil srub. Po několika letech srub prodal Martiníkům a v současnosti srub vlastní Vláďa a Helena Soukupovi. Chatu Vlasty Velinské, která se objevila na doporučení Havelků dnes vlastní Tondův vnuk Vláďa.

Není objasněno, jak na Kocábu přišel Karel Malán. Byl z Libně a snad to byl Přemysl Horký, kdo dal Karlovi typ. Malán spolu s Frantou Loosem postavili za Kocábou pod skálou chatu Red Cat. Franta Loos se později osamostatnil a má chatu u cesty na vršíčku v křoví. Za Karlem Malánem přijížděli kamarádi z Libně. Z nich natrvalo zakotvil Gusta Rattay, dočasně měl chatu i Zdeněk Pokorný v místě, kde je dnes chata Jitky Pražákové, dcery paní Malé. Chata Karla Malána měnila majitele a byla dvakrát přestavována. Postupně chatu vlastnili Palečkovi, Luděk Jirka a nyní Osvaldovi.

K Mirkovi Pošvovi v padesátých létech jezdila parta kamarádů z Pankráce. Po létech postavili nebo koupili chaty Zdeněk a Milan Kalátové a Ivan Křepela, odvozeně i Jarda Domin – Pirát a Mirek Bodlák - Tapin. Na Rewastonu zakotvil Ota Šantrůček. Z rodiny od Mirka Pošvy postupně stavěl chatu Václav Pošva, kterou má dnes jeho vnučka Alena Padevětová. Sestra Mirka Pošvy Hojsáková a její rodina postavila srub, který dnes obývají Hlaváčkovi. Ve stejném prostoru byla postavena i chata, patřící dceři Václava Pošvy Zdeně Vinklářové.

Složitější vývoj má donedávné vlastnictví chaty Jardy Hosmana. Chatu stavěl Tonda Hánů, později ji prodal a přes dočasné držitele, jako byli Ráczovi, dnes patří novému vlastníkovi. Vláďa Hosman s Majdou získali spáleniště po chatě dříve patřící Krejzům a postavili chatu novou.

Bez prokazatelných vztahů a návazností je chata po Frantovi Kabeláčovi, původně zvaná Ogden. Později byla přestavěná rodinou Šmejdů. Následně chatu po několik let vlastnili Pivoňkovi a rodina Zdeňka Vamberského, nyní patří Jančarovům. Obdobně chata profesora Prouzka přešla do rukou rodiny Bendových.

Chatu Josefa Zapletala postavil a vlastnil Slávek řečený Alegro, chatu po Josefu Havlíkovi krátce vlastnil Jarda Slezák a nyní po změně sídla Jarda Hosman.

Původními zřizovateli a dodnes vlastníky chat jsou Práškovi, Fišerovi a Jarmila Janoušková, Reichmanovi a Mužíkovi. Původní Proškovu chatu v Klínu vlastní sestra Jardy Milena Stiborová, další z rodiny Franta má chatu při cestě ke mlýnu. Chatu, kterou postavil Masařík dnes obývají Stuchlíkovi.

TCO Dashwood, sepsal Vladimír Havelka

Žádné komentáře
 
Snad se všem tyto stránky líbí a všem děkuji za návštěvu :-)