Dashwood

Ať pořád vládne ta pravá kamarádská atmosféra

Trochu z historie

Sena, otavy a sedláci

Podíváme-li se dnes na louky v našem údolí, je nám z toho smutno. Kde jsou časy, kdy dvakrát do roka narukovala skupina vzájemně si pomáhajících sedláků a od rána kosila. Před polednem přišly selky, donesly svým protějškům něco jídla , chopily se hrábí a přehazovaly pokosenou trávu. To se opakovalo i odpoledne, ale již obvykle za pomoci osadníků. Navečer se seno kopilo a po odchodu vesničanů začalo v kopkách eldorádo pro děti. Druhý den ráno naše mámy raději rychle kopky rozházely, pokračovalo převracení a sušení. A když bylo seno suché, přijel pan Malý, nebo pan Jirák, nebo pan Dvořáček, nebo pan Skůček s koňmi a žebřiňákem. Povozili děti, naložili seno, zapráskali bičem a odjížděli. Louka byla dokonale vykosená včetně břehů. Sedláci i vysekávali na březích nálety křovin, všude byl k vodě přístup, nikde žádné kopřivy nebo jiný plevel.

Pomoc při sklizni sena byla odměňována tu pár vajíčky, tu bandaskou mléka nebo výpomocí koňským potahem při dovozu prken nebo cementu. Vůbec vzájemné vztahy byly velmi dobré.

TCO Dashwood, sepsal Vladimír Havelka

Řemeslná zručnost některých sedláků byla obdivuhodná. Ne každý ví, že srub Benešů a Osvaldů, nástavba srubu Jančarů, sruby Vládi Soukupa a Hlaváčků jsou dílem tesařů bratří Franty a Josefa Hřebíkových a s nimi Františka Zámečníka z Bojanovic. Pamatuji si z doby stavby srubu Soukupů, že kulatinu si přisekávali širočinami. Do vesnice bylo i možné se obrátit o pomoc při stavbě plotu, prohloubení studny.
Poslední komentáře
01.04.2013 21:08:02: smiley${1}smiley${1} WWW.VANDRACI.CZ smiley${1}smiley${1}
01.04.2013 21:07:28: STAŘÍ TULÁCI ZDRAVÍ DASHWOOD§ UVÍTÁME VÁS NA NĚKTERÉ Z NAŠICH AKCÍCH, ZEJMÉNA NOHEJBALOVÉM TURNAJI T...
 
Snad se všem tyto stránky líbí a všem děkuji za návštěvu :-)