Dashwood

Ať pořád vládne ta pravá kamarádská atmosféra

Trochu z historie

Standa Buňát

Bylo to na jaře roku 1946 když jsme přijeli do chatu. Na cestě od úvozu šel chlapík neurčitého věku. Byl bos, značně omšelé kalhoty s nohavicemi pod kolena překrýval zimní kabát, přidržovaný zkříženými pažemi. Zarostlá tvář, prapodivný klobouk a kolébavá chůze dokreslovaly onu postavu, která mířila zvolna směrem k chatě Ludvy Blocha. Zvědavost pracovala a tak záhy jsem se dozvěděl, že to je Standa.

Podle vyprávění tehdejších pamětníků tulák Standa se v údolí objevil kolem roku 1936. Původem snad syn majetnějšího sedláka ze Senešnice, který byl z domova vyhnán a fyzicky napaden tak, že byl rozumově postižen. Příčinou rodinného konfliktu měla být jeho láska k Nanynce z Kytína.

Standa se v údolí potuloval po celý rok. Žil z toho, kdo mu z chatařů co poskytl. Byl to dobrák v pravém slova smyslu. Nikdy nikomu neublížil a nic si sám nevzal. Spával v zimě v létě v kůlnách nebo na verandách chat, žil z toho, co dostal od lidí. Přitom byl čistotný, jeho svršky byly velmi chatrné, neuměle pospravované. Byl vídán u Kocáby, kde ve větvích vrb i při mrazu sušil své oděvy.

Svérázným a jemu vlastním způsobem se dožadoval poskytnutí něčeho k snědku. Zastavil se před chatou a čekal, až si ho někdo povšimne. Při mírném kolébání sdělil, že chleba je taky dobrej, nebo polévka je taky dobrá. To nebylo pouhé žebrání, to bylo provázeno úsměvnou chytrostí. A právě proto, že si Standa nikdy nic bez vědomí chatařů nepřivlastnil, dostávalo se mu všemožné podpory. Tu něco k snědku, tu deka, oblečení nebo boty. S botami to bylo složité. Ludva Bloch, svým způsobem Standův patron vyprávěl, jak Standa dostal jeden týden boty, ale druhý týden byl bez bot. Vysvětlil, že boty vyměnil ve vesnici za chleba.

Standa se však štítil práce. Zejména u Blochů byl občas zkušebně vyzýván, aby šel pomoci řezat dříví. Rychle zmizel nebo si vymýšlel, proč nemůže. Nezapomenu na výstupy Ludvy Blocha se Standou, kdy Standa odpovídal na otázky. Kde jsi bojoval – ve válce s Turky – co ti ten tureckej setník udělal – seknul mě šavlí - kam tě seknul – a pane Ludva musím to říct – musíš, nebo nedostaneš polévku - seknul mě přes prdel – a co od té doby máš – a pane Ludva musím to říct – Stando, nebude polévka, musíš – mám prdel na dvě půlky – a co jsi po válce dostal – řád černýho tunelu – a co ještě – řád dvou dubových kulí. Standa dostal polévku a byl spokojen.

Někdy koncem roku 1946 Standa zmizel. Říkalo se, že byl předán do některého sociálního zařízení, jiná verze je, že onemocněl a zemřel. Je pravdou, že po čas jeho potulování údolím nebyla žádná chata vykradena a nic se nikomu neztratilo. Dnes se zdá být Standa legendou. Byl však skutečností. Chtěl bych zjistit, zda ze Senešnice skutečně pocházel.

TCO Dashwood, sepsal Vladimír Havelka

Poslední komentáře
09.12.2014 09:09:09: Danou věc by, s trochou štěstí, mohly osvětlit archivy. Buňátovi z kraje skutečně pocházejí, a to ne...
18.05.2013 08:59:19: BUŇÁT V Bojanovicích bydlí Martin Buňát, který pochází ze Senešnice. Ten bude vědět o Standovi více ...
 
Snad se všem tyto stránky líbí a všem děkuji za návštěvu :-)