Dashwood

Ať pořád vládne ta pravá kamarádská atmosféra

Trochu z historie

Zlato na kocábě a v okolí

Zní to dnes neuvěřitelně. V dávných dobách Kocába a její okolí patřilo k nebohatším nalezištím zlata v Čechách. Soudí se, že v tomto území se pohybovali a po zlatu pátrali již Bojové, keltský kmen a to v období od 500 let před Kristem až do roku 12 po Kristu, kdy byli vytlačeni Marobudem, kněžicem germánského kmene Markonanů.

Vlastní dolováni v okolí Štěchovic se datuje na počátek 14.století. Již předtím bylo rýžováno zlato na Kocábě a Vltavě. Štěchovický zlatonosný revír, ke kterému náležely doly v okolí Slap, Třebenic, ale také u Bojanovic a Bratřínova, byl v držení zbraslavského kláštěra.

Dolování na štěchovicku je historicky doložené v několika etapách. Dolováno bylo na počátku 14.století až do husitských válek, kdy dolování bylo utlumeno. Ve druhé polovině 15.století bylo zřejmě dolováno nad Třebenicemi.

Druhá a nejvýznamnější doba dolování v okolí Štěchovic je od počátku 16.století do třicetileté války. Doly ve štěchovickém revíru měly být hluboké 70 až 100 m. Dolování počalo upadat na počátku 17.století.

Poslední období důlní činnosti je 18.století, kdy bylo těženo východně od Štěchovic ve směru k Jílovému. Pokusná těžba z náplavů Sázavy u Davle byla prováděna v letech 1934 – 1935 a byla ukončena napuštěním přehrady ve Vraném.

V nejbližším okolí naší osady kolem poloviny 16.století byl na vrchu Šediváku důl sv. Matouše s dědičnou štolou a podle místních názvů další důl nad Havranem. Další doly byly jižně od Hvozdnice, na vrchu Sobětiny mezi Bratřínovem a Čisovicemi byl důl sv.Václava, v lese Spáleniště severozápadně od Bojanovic je uváděn roku 1546 důl sv.Michala. Nedoložené jsou důlní práce u Bratřínova. Některé prameny tuto možnost odvozují od místních názvů v okolí obce V jamách, V kopaninách, V dolech, Suchý důl. Rýžováno bylo zlato i ze starých říčních teras Vltavy mezi Sloupem, Klíncem a Měchenicemi.

Stopy po dolování můžeme vidět i na skále nad naší osadou. V lese zhruba na úrovni nad chatou Karla Hlavsy ml. je řada jam, podobných vývratům, které pokračují příčně lesem směrem nad Rewaston. Nejsou to vývraty, ale pinky, pozůstatek po mělkém dolování. Do kterého období tato důlní díla náleží nelze spolehlivě datovat. Obdobné jámy jsou v lesích i nad hájovnou nedaleko Askalony, nad Havranem a nad Louisianou.

Štěchovický zlatonosný revír byl uprostřed mezi revírem jílovským a knínským. Ve své době tyto revíry patřily k nejbohatším ve střední Evropě.

TCO Dashwood, sepsal Vladimír Havelka

Poslední komentáře
09.12.2014 12:46:19: Vyzkoušejte investiční zlato a zajistěte si budoucnost: http://www.investicnizlato.cz/ smileysmiley...
19.06.2014 15:05:43: Investiční stříbro: http://www.zlatak.cz/investicni-stribro smiley${1}smiley${1}smiley${1}
17.05.2014 11:28:19: Zlato je tou nej investicí. Investujte taky: http://www.zlatak.cz/
 
Snad se všem tyto stránky líbí a všem děkuji za návštěvu :-)